Se alla
sad asdsad gdfg ad

Kallelse till extra årsmöte

Måndag 30 maj 2016

Du som medlem i Liberalerna på Lidingö kallas härmed till extra årsmöte.

Dagordning och beslutspunkter:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av mötessekreterare
  4. Val av justerare och tillika rösträknare
  5. Fråga om mötets behöriga utlysande
  6. Fastställande av föredragningslista
  7. Val av ersättare till omsorgs- och socialnämnden
  8. Ändring av lokalföreningens namn
  9. Övriga frågor
  10. Mötets avslutande

Varmt välkommen önskar styrelsen