Kära lidingöliberaler!
När jag skrev förra månadsbrevet, i slutet av augusti, kändes det fortfarande som sommar men nu har hösten dragit igång ordentligt även om det fortfarande är ganska varmt. Jag tänkte passa på att berätta lite om vad som är aktuellt i stadshuset och för liberalerna på Lidingö.

Aktuella frågor
Mottagande av nyanlända är en het fråga i hela landet. På Lidingö arbetar vi aktivt med att få ett så bra mottagande så möjligt och många lidingöbor och föreningar hjälps åt för att välkomna våra nya medborgare. För några veckor sedan var det ett fantastiskt integrationsmingel i stadshusets entré dit ett hundratal aktiva var inbjudna. Där var allt från Röda korset och svenska kyrkans diakonverksamhet till volontärer, kommunens tjänstemän och idrottsföreningar. Väldigt roligt tycker jag!

På kommunstyrelsens arbetsutskott i veckan togs beslut att beställa två bostadspaviljonger för nyanlända med totalt 50 bostäder till en kostnad av 30 miljoner kronor. Liberalerna yrkade återremiss eftersom vi är kritiska till paviljonger för bostadsändamål och vill veta vilka alternativ som finns. Går det t ex att blockförhyra fastigheter eller kan Lidingöhem får i uppdrag att köpa fastigheter. Dessutom saknades det i beslutsunderlaget information om var paviljongerna ska placeras. Mark- och miljööverdomstolen beslutade i somras i ett fall i Göteborg att det markarbete som behövdes för paviljonger var av sådan karaktär att bostäderna kan anses vara permanenta och därför inte fick sättas upp med tillfälligt bygglov. Vi vill självklart undvika att beställa dyra paviljonger som sedan inte kan användas.

På arbetsutskottet behandlades även stadens kommande samarbetsavtal med polisen. Själv har jag två gånger denna vecka sett patrullerande poliser i Lidingö centrum men enligt avtalet är ambitionen endast fyra gånger per år vilket vi tycker är en låg ambitionsnivå. En annan fråga som vi liberaler lyft är att våld i hemmet bör finnas bland de prioriterade samverkansområdena. Nu ska avtalet ut på remiss till alla nämnder och det blir intressant att se vilka medskick som kommer in.

På tekniska nämndens senaste sammanträde informerades om pendelparkeringarna i Bodal och vid Vallen. Nämnden fick veta – det vi redan vet – nämligen att pendelparkeringen i Bodal har blivit en succé. Belägg­nings­graden på de 44 platserna är 111 %, medan de 69 platserna vid Vallen bara är utnyttjade till 31 %. Liberalerna efterlyste besked om utbyggnaden av Bodalsparkeringen, och fick beskedet att förvaltningen kommer föreslå en utbyggnad nästa år till 83 platser och ev efter år 2020 till 132 platser, om behovet då kvarstår. Liberalerna kritiserade att många bilister som pendlarparkerar och åker kollektivt en bit till jobbet får parkeringsböter pga otydliga skyltar. Skyltningen ska nu bli tydligare. Göran Tegnér har idag en insändare i Lidingö tidning på temat.

På senaste Miljö- och stadsbyggnadsnämnden togs beslut om detaljplan för Lilla Lidingöbron. Liberalerna ville återremittera ärendet då lägsta höjd för bron inte fanns utsatt på plankartan eller i planbeskrivningen. Dessutom anser liberalerna ärendet bör kompletteras med information om de avtal som tecknats med Stockholm stad om angöringen på Ropsten-sidan samt sammankopplingen med Spårväg city och ev Östlig förbindelse så att vi inte tar beslut som omöjliggör en framtida förbättrad kollektivtrafik.

På gång
Kampanj: Vi är det vi heter: Liberalerna
Imorgon lördag har du möjlighet att diskutera politik med Liberalerna Lidingö och samtidigt heja fram Lidingöloppets alla löpare. Under dagen kommer partisekreterare Maria Arnholm och oppositionsråd Amelie Tarschys Ingre att finnas på plats. Vi bjuder på kaffe. Kom gärna förbi och kampanja med oss!
När: 24 september kl 13:30-17:30
Var: Kyttingevägen 10

Öppet möte: Lidingö stads möte om integration
Stadens tredje öppna möte om integration har fokus på arbete och bostäder. Deltar gör bl a kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) och oppositionsrådet Amelie Tarschys Ingre (L).
När: 29 september kl 18:30-20:30
Var: Fullmäktigesalen, Lidingö stadshus

Seminarium: Hur vill du att Högsätra ska utvecklas?
Just nu och fram till den 10 oktober 2016 pågår ett samråd om Högsätras utveckling. Högsätrahuset, f.d. Lidingö sjukhus, kommer att rivas. Den frigjorda tomten med tillhörande parkeringsplatser bebyggs med cirka 500 lägenheter i flerfamiljshus, ett nytt Hälsans hus och 50 lägenheter intill nedlagda panncentralen samt ytterligare 130 lägenheter i Lillåkersvägens förlängning. Till Hälsans hus kommer husläkare, barna- och mödravårdscentral m.m. att flytta. Men vad mer borde finnas i Hälsans hus? Och blir det tillräckligt med lokaler för fritid, motion och skola när fler bostäder byggs? Hur vill du att Högsätra ska utvecklas? Kom  och diskutera med oss. Liberalernas bostadspolitiska talesperson Robert Hannah inleder seminariet.
Planprogammet hittar du här: http://www.lidingo.se/download/18.5dfa1faa154c73bf90cd7d7/1465563136426/Planprogr am_för_Högsätra_Samråd_Webb.pdf
När: 28 september i kl. 18:30 – 20:30.
Var: Föreningsgården, Larsberg

Författarträff: Vem var Gustaf Dalén?
Anders Johnson har skrivit en biografi om uppfinnaren och företagsledaren Gustaf Dalén. Gustaf Dalén växte upp i Stenstorp, utbildade sig till ingenjör och anställdes vid Aga. Tre år senare blev han företagets vd. Han ligger bakom flera betydelsefulla uppfinningar och tilldelades år 1912 Nobelpriset i fysik. Träffen inleds med en kortare rundvandring i Aga-området.
När: 11 oktober kl 18:30-20:30
Var: Hus 221, Ackumulatorvägen 2, Dalénum
Anmälan:  rebecka@hallerby.com senast den 9 oktober. Obs. 50 platser, först till kvarn!

Kampanj: Rädda LSS!
Varje år har liberalerna en höstkampanj och årets kampanj har temat rädda den personliga assistensen. Genom att skära ner på assistansersättningen till funktionsnedsatta hotar regeringen möjligheten för funktionsnedsatta att ha en fungerande vardag och för anhöriga att ha ett arbete. Liberalerna tar strid för varje människas frihet att bestämma i sitt liv.
När: 15 oktober kl 11-14
Var: Lidingö centrum
Anmälan: amelie.tarschys.ingre@lidingo.se om du kan vara med en stund eller hela tiden

Det här blev ett lång brev, ska försöka skriva lite kortare nästa gång… Hör gärna av er med synpunkter och idéer och jag hoppas att ni alla får en riktigt trevlig helg!

Vänlig hälsning
Amelie

Amelie Tarschys Ingre
Oppositionsråd
073 079 35 81
amelie.tarschys.ingre@liberalerna.se
Liberalerna.se